Trzeba więc określić nazwę użytkownika jak i również hasło a także podać odnośnik e-mail jak i również numer Pesel. Następne stosuje w praktyce się informacje teleadresowe jak i również określa limity obrotów oraz czasu gry. Większość bonów jest rozliczana natychmiast na zakończeniu spotykania lub w toku jego trwania. Czasami wymagane jest specjalne potwierdzenie wyniku, co […]

View More